حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

تمامی اطلاعات دریافتی در هنگام ثبت نام نزد شرکت آوای هوشمند قلم محفوظ می باشند .